Bestuur

U kunt een email aan het bestuur sturen via volgende links:

Voorzitter: J. Kommmers, email: voorzitter@asservogelvrienden.nl

Secretaris: J.H. Boorsma, email: secretaris@asservogelvrienden.nl

Penningmeester: E. Schuurman, email: penningmeester@asservogelvrienden.nl

Ringencommisaris: M. Kuiper, email: ringen.asservogelvrienden@ziggo.nl

Ledenadministratie: Aanmelden nieuwe leden: uitsluitend schriftelijk bij de secretaris. De contributie dient vooruit te worden voldaan.

Opzegging van het lidmaatschap: eveneens schriftelijk en uitsluitend bij de secretaris voor 1 juni of 1 december.

IBAN : NL 42 INGB 0001 7567 10 t.n.v. “Asser Vogelvrienden” Assen.